Bestuur

Voorzitter                       G. Rootjes – de Boer

Vice- voorzitter              M. Vroegop – Schoone

Penningmeester            T. Duijvestijn

Secretaris                        B. van Westen – van der Wal

2e Secretaris                   B. Broeders – Raven

 

Postadres: 

Acc. Vereniging “de Wisselvalligheid”
p/a Molengang 160
1761 BW Anna Paulowna

e-mail:  dewisselvalligheid@ziggo.nl

Donateur

U kunt “de Wisselvalligheid” steunen door donateur te worden en minimaal € 10,00
over te maken op rekeningnr. NL73 RABO 0311537618
Als omschrijving vermelden Donatie.
Graag wel uw adres vermelden 

Als donateur kunt u met 2 personen gratis ons voor-/najaars concert bijwonen