Jubileumboek

Volgens de officiële stukken is de vereniging opgericht op 12 augustus 1976.
In de bewaard gebleven notulen wordt vermeld dat op dinsdag 22 augustus de eerste vergadering werd gehouden in het Dorpshuis ter oprichting van een accordeon vereniging. (opmerking: zowel 12 als 22 augustus 1976 vielen niet op een dinsdag!)
De vergadering werd geopend door de heer van Dongen en tevens werd er kennis gemaakt met de dirigent, de heer Huisman uit Den Helder. Er waren zeven personen op deze eerste vergadering. Er werd afgesproken dat de eerste repetitie zal plaatsvinden op 6 september om 19.45 uur in het zaaltje van het Dorpshuis.
Een voorlopig bestuur werd samengesteld, wat bestond uit de heer Wit, voorzitter; de heer van Dongen, secretaris en de heer Biesboer, penningmeester.
Wel zou de heer van Dongen nog contact opnemen met de heer Wit, die deze avond niet aanwezig was, betreffende de functie in het bestuur, welke ze hem hebben toebedacht.
Later zal blijken dat de heer van Dongen de functie van voorzitter had. De dirigent de heer Huisman gaf deze avond aan wat voor muziek er gespeeld zou gaan worden en wilde voorlopig zoveel mogelijk met twee partijen spelen.
Ook kwam het contributiebedrag ter sprake en er werd bepaald dat deze f 2,00 per repetitie zou gaan bedragen. Voor elk tweede kind uit één gezin werd het bedrag op f 1,00 bepaald. Wel werd afgesproken dat, wanneer er geld in kas zou zijn de contributie zou worden verlaagd.
Deze avond werden er allerlei suggesties gedaan om te zorgen dat de kas goed gevuld zou gaan worden. Ook een naam moest nog worden bedacht!
De heer van Dongen zou een stukje in de Dorpskrant plaatsen om als een soort prijsvraag een naam voor de Accordeonvereniging te bedenken.
Op 13 november, tijdens een gehouden Fancy-fair in het Dorpshuis, werd aan de heer en mevr. Veuger een attentie overhandigd vanwege het bedenken van de naam “de Wisselvalligheid”.
Op 18 maart 1977 werd het eerste concert gegeven gezamenlijk met het Zuid Zijper Dameskoor. Regelmatig wordt de vereniging uitgenodigd om in zorgcentra een optreden te verzorgen en jaarlijks wordt er een donateurs concert gegeven.
Door het lidmaatschap van de NOVAM was je als vereniging verplicht om regelmatig mee te doen aan concoursen of festivals. Hieraan werd o.a in Hoogwoud (1980 en 1992), Landsmeer (1982) en Alkmaar (1989) meegedaan.
Ook werd met een tweetal accordeonverenigingen een uitwisselingsconcert gegeven in de Laurenskerk in Kolhorn. In 1993 samen met Musicorda uit Hilversum en in 1998 met Accordeonvereniging Amersfoort.
In september 1994 is gestart met een beginners ensemble, het B-orkest. Dit heeft een aantal jaren zelfstandig gespeeld maar is begin 1999 samen gevoegd met het A- orkest.
In de eerste 25 jaar zijn diverse dirigenten de revue gepasseerd. De heer van Dompselaar, de heer Cees Dito, mevrouw Cora Wagenaar en de heer Jan Rol.
Deze laatste heeft ons uit de brand geholpen toen tijdens de algemene ledenvergadering aan het einde van het seizoen 1997-1998 onze dirigente mededeelde dat zij wegens te drukke werkzaamheden per direct wenste te stoppen. Daar zit je dan als bestuur, met de zomervakantie voor de deur, en
geen leiding meer. Jan Rol, zelf dirigent en spelend lid van Vita Nova uit Alkmaar, gaf meteen aan de vereniging te willen helpen. Hij is aangebleven tot het koffieconcert in november 1999.
Hierna kwam de heer Cees Verzijde bij de vereniging als dirigent. Hij stelde voor om naasthet accordeonorkest een orkestje te formeren waarin naast een aantal accordeons snaar- en blaasinstrumenten worden vertegenwoordigd. In 2000 start een Salonorkest.
In november 2001 wordt vanwege het 25-jarig bestaan een jubileumconcert gegeven. Aansluitend een bijeenkomst met oud-leden en daarna een buffet voor de leden.

Onder de leiding van Cees Verzijde werd een aantal keren een studie-weekend georganiseerd voor de leden van het accordeonorkest. In 2005 een weekend in Bakkum en in 2006 naar Camperduin.
Omdat Cees problemen met z’n gehoor kreeg gaf hij te kennen liever te willen stoppen met dirigeren. Hij bleef gewoon doorgaan totdat de vereniging een nieuwe dirigent had gevonden.
Gonda Molenaar – Slippens was de opvolgster. Jorina Dekker heeft, nadat zij al een keer een periode was ingevallen wegens zwangerschapsverlof van Gonda, in nov. 2010 het stokje overgenomen en is op dit moment onze dirigente van zowel het Accordeon- als het Salonorkest.
In 2016 , het jaar waarin “De Wisselvalligheid” haar 40 jarig jubileum viert, stopt Jorina Dekker met de dirigeren van het Salonorkest. Zij wordt daarin, voor 1 jaar,  opgevolgd door Jan Piet Kuit. Sinds 2016 staat Peter Smith als dirigent voor het Salonorkest.
Met een concert op 7 april 2019 in het Kerkje van St. Maartensbrug neemt Jorina Dekker ook afscheid van het Accordeonorkest van “De Wisselvalligheid”.
Henk Spijkerman wordt haar opvolger als dirigent van het Accordeonorkest.

In 2011 heeft een afvaardiging van het Accordeonorkest een optreden verzorgd op de Herfstmarkt in Berge (Duitsland). Dit op uitnodiging van het MeyerHaus, een museum in Berge. In dit museum, ter nagedachtenis aan de “Hollandgänger” wordt een tand van een walvis tentoongesteld, welke afkomstig blijkt te zijn van een walvis gevangen door de walvisvaarder “de Wisselvalligheid” .
In onze “thuishaven” Sint Maartensbrug kom je veel benamingen tegen welke betrekking hebben op de walvisvaart. Een van de schepen die in 1775 koers zette naar de wateren rond Groenland voor de walvisvangst droeg de naam “de Wisselvalligheid”.
Het Dorpshuis “Uijtkijk” dankt z’n naam aan een eilandje bij Spitsbergen waar de vissers “hun natje en hun droogje” haalden. De ruimte in het dorpshuis waar wij wekelijks repeteren heeft, na de laatste verbouwing in 2010, de naam Groenland gekregen. Allemaal herinneringen aan de walvisvaart in vroegere tijden.
De naam van onze vereniging en ons logo, een schip, zal nu voor een ieder duidelijk zijn!