.

Het Korenfestival, waar het Accordeonorkest haar medewerking aan zal verlenen, is uitgesteld tot mei 2022