9 april 2022
besloten optreden voor Tafeltje Dekje

10 april 2022
Concert in Dorpshuis “Uijtkijk” in St. Maartensbrug
aanvang 14.30 uur