Bets Broeders 25 jaar lid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 februari werd Bets Broeders in het zonnetje gezet vanwege haar 25 jarig lidmaatschap

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 februari werd Bets Broeders in het zonnetje gezet vanwege haar 25 jarig lidmaatschap